AL IMAN-MOKEIJA 28.01.2005

TESTAMENTTI

Kaikki ylistykset kuuluvat korkealle Jumalalle, rukoukset ja rauha tulkoon profeetta Muhammadin osaksi (sallallahu alaihi wa sallam), todistan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja todistan, että Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) on hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

Allah sanoo Koraanissa: "Jokainen sielu on maistava kuoleman, ja teille maksetaan Ylösnousemuksen päivänä oikea palkkanne, mutta se joka välttää Tulen ja saa astua Paratiisiin on autuas, jota vastoin maailman elämä on vain pettävää tavaraa." Sura 3:185. Ja profeetta Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) sanoo: "Lisätkää kuoleman muistelemista."

1. Oi perheeni, veljet ja sisaret. Kun tulen olemaan kuoleman tilassa, muistuttakaa minua lausumaan: Laa Ilaaha Illallah, koska uskovainen, jonka viimeiset sanat tässä maailmassa ovat Laa Ilaaha Illallah, päästetään Paratiisiin.

2. Jos kuolen, sulkekaa silmäni (kun sielu jättää ruumiin, silmät seuraavat sen mukana)

3. Puhukaa vierelläni hyvin sanoin, sillä mitä tahansa sanottekaan enkelit vastaavat sanomalla: Aamen.

4. Kuitenkin Muhammad, vie kärsivällisille riemullinen sanoma, niille, jotka koettelemusten heitä kohdatessa sanovat: "Me kuulumme totisesti Jumalalle ja Hänen luokseen me palaamme." Sura 2:155,156. Joten olkaa kärsivällisiä ja tyytykää Allahin kohtaloon.

5. Pidättäytykää valittamasta, voihkimasta ja huutamasta, mutta sanokaa: Allahille me kuulumme, ja Hänen luokseen me palaamme, Oi Allah! palkitse minut onnettomuudessani, ja palkitse minut paremmalla kuin mitä osallani on ollut.

6. Ilmoittakaa läheisille ystävilleni ja lähimmälle Islamilaiselle keskukselle kuolemastani. Ilmoittakaa kuolemastani myös naapureilleni sekä niille veljille, joilla oli tapana rukoilla kanssani samassa moskeijassa, samoin kuin muille muslimeille.

7. Antakaa osaavan muslimiveljen pestä ruumiini.

8. Käyttäkää kolmea valkoista kankaan palasta (Shroder) ruumiini kietomiseen. Kietokaa minut ilman paitaa ja turbaania (käyttäkää naispuoliselle vainajalle viittä kankaan palasta).

9. Kerätkää mahdollisimman paljon Muslimeja uskollisten joukosta rukoilemaan ruumiini äärelle.

10. Kiirehtikää ruumiini hautaamista Muslimien hautausmaalle, älkääkä korottako ääntänne minua haudatessanne. Laskiessanne minut hautaan, muistakaa lausua - BISMILLAH, WA ALAA MILLATI RASUULILLAH -(Allahin nimeen ja Allahin lähettilään tekojen mukaisesti).

11. Pyytäkää Allahia antamaan syntini anteeksi ja siunaamaan minut armollaan pystyäkseni vastaamaan enkeleille haudassani.

12. Muistakaa, että henkilön kuollessa kaikki hänen tekonsa loppuvat paitsi kolme: a) hänen tekemänsä hyväntekeväisyys, josta ihmiset jatkuvasti hyötyvät. b) hänen opettamansa Allahin tieto, joka jatkuvasti ohjaa ihmisiä. C) hänen kasvattamansa lapsen jatkuvat rukoukset hänen puolestaan.

13. Älkää unohtako minua rukouksissanne (dua). Jos mahdollista, antakaa almuja minun edestäni. Älkää viettäkö 40 päivää kuolemastani tai kuolemani vuosipäivää, koska se ei kuulu Islamiin.

14. Muistakaa maksaa velkani ennen kuin hautaatte minut.

Nimi: ……………………………………………………

Päiväys: ……………………………………………………

Allekirjoitus: ………………………………………………..


TODISTAJAT:


…………………………………                 ……………………………………….